Včelaři Hradčovice

Napsali o nás

Hradčovské listy č. 4 / 2014

Co se skrývá za vůní medu?

Začátek školního roku je již za námi, a tak jsme se pustili do řady akcí, výletů, divadélek, … Děti se pravidelně účastní různých jednorázových soutěží a kromě jiného také celoroční soutěže „Co se skrývá za vůní medu?“. Školkáčci se tak seznamují se životem včelky. Téma děti zaujalo, a proto jsme velmi rádi přijali nabídku besedy s panem včelařem, který je shodou okolností také dědečkem jedné z našich holčiček. Pan Čuda si s dětmi povídal o včeličkách, o tom jak a kde rostou, jakou roli mají jednotlivé včelky v úlu a hlavně – jak jsou nám prospěšné, a jak se o ně musí každý správný včelař starat. Panu včelaři děkujeme a za naše děti mu přejeme plno pilných včeliček.

Mateřská školka


Z činnosti včelařů

Nastává čas ohlédnout se za rokem, který pomalu končí. Letošek si s námi včelaři zahrál. Brzy na jaře nás zaskočil velký nárůst počtu ohnisek moru včelího plodu ve Zlínském kraji, kde se objevilo více jak 50% nových ohnisek z celé republiky. Dvě stanoviště na území naší základní organizace musela být kompletně spálena, aby se zabránilo šíření nemoci, kterou zatím nelze léčit. Snůškově nebyl včelí rok také vůbec dobrý. Po počáteční dobré jarní snůšce z ovocných stromů přišla období neobvyklých několikatýdenních výkyvů počasí, sucha, suchých větrů, nebo naopak mokra, kdy včely neměly pastvu a my včelaři med. Třetí rána přišla na sklonku sezóny, kdy se potvrdily prognózy, podle kterých vlivem teplé zimy budou ve včelstvech přemnoženi škůdci a roztoči Varroa, kteří i přes veškerou snahu včelařů o udržení dobrého zdravotního stavu včel způsobují podzimní úhyny včelstev. Vypadá to jako varování pro celou společnost, která by měla věnovat více pozornosti přírodě kolem nás.

Jan Weiser – jednatel ZO ČSV


V průběhu října jsme věnovali čas dětem ZŠ a mateřské školy Hradčovice. Proběhly postupně přednášky pro starší děti, prvňáky a děti z mateřské školy. Obsahem přednášek byly poznatky z historie včelařství, hospodářský a kulturní význam včelařství. Dětem jsem ukázal včelařské pomůcky, mohly si vyzkoušet včelařské oblečení. Prohlédly si rámky s vystaveným voskovým dílem, do kterých si včely ukládají zásoby pylu, medu a konzervují zavíčkováním. Viděli také, jak vypadá tzv. matečník – buňka, ze které se líhne včelí matka. Problematika chovu včel je tak široká, že v plánovaném čase nedošlo k projekci filmu o ošetřování včelstev během včelařského roku. Proto v příštím roce uděláme navazující přednášku. Největším překvapením byl zájem těch nejmenších dětí v mateřské škole. Tam dokonce děti viděly ve skleničkách živé včely a vosy a měly i ochutnávku medů. Každá přednáška měla jinou formu, přizpůsobenou věku dětí. Dalším příspěvkem k propagaci včelařství byla výstava naučných panelů v prostorách základní školy. Na panelech si děti mohly prohlédnout zajímavé názorné obrázky ze světa včel.

Miloslav Čuda – vedoucí včelařského kroužku